PGS voorbeelden wereldwijd

Certified Naturally Grown (CNG)

Inhoud

Samenvatting

Certified Naturally Grown (CNG) is een grassroots marketing-label dat door boeren producenten in de VS en Canada wordt gebruikt voor lokale certificering,  opgericht als alternatief voor het USDA National Organic Program (NOP), dat in hetzelfde jaar in werking trad. Onder de leden van de biologische beweging in de VS waren in die tijd veel zorgen en frustraties over de nieuwe regelgeving van het NOP. Dat leidde tot discussies over alternatieve, meer lokaal georiënteerde vormen van certificering en uiteindelijk tot de oprichting van CNG. De zorgen waren onder meer: de hoge certificeringskosten (vergoedingen en indirecte kosten van ingewikkelde administratie); filosofische zorgen over toetreding tot wat werd gezien als een overname door de overheid en agribusiness; twijfels over verzwakte en gecompromitteerde standaarden; en de zorg dat de markt zou worden overspoeld door goedkope producten uit de agribusiness.

Het CNG-programma legt de nadruk op toegankelijkheid, minimalisering van documentatie en kosten, en is gebaseerd op een fundament van vertrouwen en directe relaties. In vergelijking met de NOP vereist CNG minder papierwerk en de kosten zijn lager. Als extra voordeel voor haar leden initieert CNG ook netwerkmogelijkheden en organiseert het technische trainingen en kennisdeling.

Op dit moment kunnen de NOP en CNG worden gezien als programma’s die elkaar aanvullen: de NOP bedient middelgrote en grootschalige landbouwbedrijven, terwijl CNG PGS op maat is gemaakt voor boeren die voedsel produceren voor hun lokale gemeenschap. Een klein aantal CNG-producenten kiest ervoor om ook USDA NOP-certificering te verkrijgen (ongeveer acht procent van de CNG-leden), vaak omdat ze, hoewel ze het lokale karakter van CNG waarderen, ook NOP-biologische certificering nodig hebben om toegang te krijgen tot biologische groothandelsmarkten.

In beeld

Bijlages