Voedselmakers & eters in gesprek

voor een transparante & duurzame lokale voedselketen

PGS-Voorjaarsbijeenkomst!

Tijdens de eerste ronde bijeenkomsten presenteerden we de uitkomsten van onze internationale case-study naar verschillende soorten PGS-systemen wereldwijd én de uitkomsten van de Nederlandse pilot in de Achterhoek met Buurtmarkt Goedvolk en hun voedselmakers. Op basis van deze ervaringen en jullie tips vanuit de twee eerdere informatiebijeenkomsten werkt het CSA Netwerk Nederland een PGS systeem uit voor haar Buurtmarkten. Straks is het tijd de eerste versie van dit nieuwe PGS systeem te presenteren. 

Was je niet bij deze bijeenkomst? Of heb je je aangemeld om op de hoogte te blijven? Hieronder de link naar deze ZOOM.

Online terugkijken PGS-Voorjaarsbijeenkoms

Ben je een voedselinitiatief, of ben je vanuit je werk als onderzoeker, ambtenaar, maatschappelijke organisatie of onderwijsinstelling betrokken bij de duurzame lokale voedselketen? Ben je benieuwd naar PGS als instrument voor boer-burger dialoog en voor een zelfgestuurde duurzame ontwikkeling bij boeren? 

zoom

Wat is PGS?

Participatory Guarantee System (PGS) is een vorm van lokale kwaliteitscontrole voor de duurzame productiewijze van voedsel door de betrokken producenten onderling en vaak ook met betrokkenheid van consumenten. Een PGS is in de meeste gevallen gebaseerd op officiële richtlijnen (zoals de richtlijnen voor bio-certificering) aangevuld met onderwerpen die lokaal relevant worden gevonden. Een PGS is gebouwd op een fundament van vertrouwen, sociale netwerken en kennisuitwisseling. Deze PGS initiatieven vormen een wereldwijd netwerk, ondersteunt door IFOAM, de internationale koepel van biologische boeren. 

Leren van anderen

Voor dit project zullen 8 (inter)nationale voorbeelden uitgewerkt worden. Uit België, Frankrijk, Italië, Zuid-Korea, China en de Verenigde Staten. En ook de PGS werkwijze van onze Nederlandse Demeter organisatie is ons tot voorbeeld. 

"Door een directe verbinding aan te gaan tussen boer en burger kunnen we onze voedselvoorziening weer zelf vormgeven. Duurzaam, onafhankelijk van de grote belangen en geworteld in onze gemeenschap."

- csa netwerk nederland -

kernwaarden

PGS is gebaseerd op een gedeelde visie. In een permanent niet-hierarchisch leerproces, gebaseerd op vertrouwen en transparantie, werken makers en eters aan de toetsing van hun lokale dagelijkse praktijk aan deze visie.

Gedeelde visie

Vertrouwen

Niet-Hierarchisch

Transparantie

Participatie

Leerproces

PGS is in Nederland

Vanuit het CSA Netwerk is in 2022 een project gestart om een PGS te ontwikkelen ter ondersteuning van haar Buurtmarkten. In deze Buurtmarkten kopen burgers gezamenlijk producten bij lokale producenten, aangevuld met producten van de biologische groothandel. Een PGS faciliteert de dialoog over en toetsing van de duurzaamheid van de productiewijze van de lokale producenten.

Waar staan we nu en hoe zijn we hier gekomen?

Inspiratie uit binnen- en buitenland

Het PGS project wordt financieel mogelijk gemaakt door de Europese Unie, de Provincie Gelderland en vier Achterhoekse gemeenten (Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Winterswijk) vanuit het programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3).