Voedselmakers & eters in gesprek

voor een transparante & duurzame lokale voedselketen

Meld je aan voor de PGS-Voorjaarsbijeenkomst!

Tijdens de eerste ronde bijeenkomsten presenteerden we de uitkomsten van onze internationale case-study naar verschillende soorten PGS-systemen wereldwijd én de uitkomsten van de Nederlandse pilot in de Achterhoek met Buurtmarkt Goedvolk en hun voedselmakers. Op basis van deze ervaringen en jullie tips vanuit de twee eerdere informatiebijeenkomsten werkt het CSA Netwerk Nederland een PGS systeem uit voor haar Buurtmarkten. Straks is het tijd de eerste versie van dit nieuwe PGS systeem te presenteren. Meld je nu alvast aan!

Was je bij de eerste regionale of nationale bijeenkomst? Of heb je je aangemeld om op de hoogte te blijven? Dan nodigen wij jou ook nog eens uit via het mailadres dat bij ons bekend staat.

Tweede ronde: PGS-Voorjaarsbijeenkomst
28 maart 20:00-21:30 online

Ben je een voedselinitiatief, of ben je vanuit je werk als onderzoeker, ambtenaar, maatschappelijke organisatie of onderwijsinstelling betrokken bij de duurzame lokale voedselketen? Ben je benieuwd naar PGS als instrument voor boer-burger dialoog en voor een zelfgestuurde duurzame ontwikkeling bij boeren? Meld je dan aan voor onze online voorjaars-bijeenkomst op 28 maart (20:00-21:30)

Wat is PGS?

Participatory Guarantee System (PGS) is een vorm van lokale kwaliteitscontrole voor de duurzame productiewijze van voedsel door de betrokken producenten onderling en vaak ook met betrokkenheid van consumenten. Een PGS is in de meeste gevallen gebaseerd op officiële richtlijnen (zoals de richtlijnen voor bio-certificering) aangevuld met onderwerpen die lokaal relevant worden gevonden. Een PGS is gebouwd op een fundament van vertrouwen, sociale netwerken en kennisuitwisseling. Deze PGS initiatieven vormen een wereldwijd netwerk, ondersteunt door IFOAM, de internationale koepel van biologische boeren. 

Leren van anderen

Voor dit project zullen 8 (inter)nationale voorbeelden uitgewerkt worden. Uit België, Frankrijk, Italië, Zuid-Korea, China en de Verenigde Staten. En ook de PGS werkwijze van onze Nederlandse Demeter organisatie is ons tot voorbeeld. 

"Door een directe verbinding aan te gaan tussen boer en burger kunnen we onze voedselvoorziening weer zelf vormgeven. Duurzaam, onafhankelijk van de grote belangen en geworteld in onze gemeenschap."

- csa netwerk nederland -

kernwaarden

PGS is gebaseerd op een gedeelde visie. In een permanent niet-hierarchisch leerproces, gebaseerd op vertrouwen en transparantie, werken makers en eters aan de toetsing van hun lokale dagelijkse praktijk aan deze visie.

Gedeelde visie

Vertrouwen

Niet-Hierarchisch

Transparantie

Participatie

Leerproces

PGS komt naar Nederland

Vanuit het CSA Netwerk is in 2022 een project gestart om een PGS te ontwikkelen ter ondersteuning van haar Buurtmarkten. In deze Buurtmarkten kopen burgers gezamenlijk producten bij lokale producenten, aangevuld met producten van de biologische groothandel. Een PGS faciliteert de dialoog over en toetsing van de duurzaamheid van de productiewijze van de lokale producenten. Het CSA Netwerk laat zich bij het ontwikkelen van het PGS inspireren door succesvolle internationale voorbeelden en een eerste pilot bij één van haar Buurtmarkten in de Achterhoek (Lichtenvoorde). De uitkomsten van deze projectonderdelen worden in twee informatiebijeenkomsten voorgelegd aan een collectief van regionale en nationale experts in de duurzame voedselketens. Mede op basis van de adviezen van deze experts zal het CSA Netwerk een eerste versie van een PGS systematiek uitwerken voor haar Buurtmarkten. Op deze website zal de verzamelde informatie ter beschikking worden gesteld aan andere voedselinitiatieven die ook een vruchtbare boer-burger dialoog willen ontwikkelen. Indien je zelf een vorm van een PGS hebt ontwikkeld voor jouw organisatie, laat het ons weten. Dan nemen we jullie variant graag mee op deze website. 

Het PGS project wordt financieel mogelijk gemaakt door de Europese Unie, de Provincie Gelderland en vier Achterhoekse gemeenten (Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Winterswijk) vanuit het programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3). 

Update

Leren van anderen

PGS is een werkwijze die al veel wordt gebruikt. In Nederland door Demeter (boer-boer kennisuitwisseling) en bijvoorbeeld door de Voedselcoöperatie GASAP in Brussel (boer-burger dialoog

Update

Boer-burger dialoog in de Achterhoek

Onder begeleiding van twee promovendi van het Copernicus Instituut, Laura van Oers en Jacob Smessaert, hebben we onderzocht wat de leden van en leveranciers aan

Leuk dat je je wilt aanmelden voor de Voorjaarsbijeenkomst!

Laat hieronder je gegevens achter, dan reserveren wij een plekje voor je en houden je op de hoogte.