Over PGS Nederland

Dit PGS project is een initiatief van het CSA Netwerk Nederland, in samenwerking met Buurtmarkt Goedvolk uit Lichtenvoorde, het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht en de Achterhoekse gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Winterswijk. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland en het POP3 programma van de Europese Unie. We willen de informatie over PGS graag verspreiden en delen met andere organisaties die in Nederland de boer-burger dialoog vorm willen geven.

Introductie CSA Netwerk Nederland

De Nederlandse en Europese landbouw is toe aan een herziening. Het CSA Netwerk gelooft dat een bewuste, directe & solidaire samenwerking tussen boer en burger een sleutelfactor is om de noodzakelijke omslag te realiseren. Community Supported Agriculture (CSA of gemeenschapslandbouw) is een lange termijn directe verbinding tussen boer of producent en burger die leidt tot een eerlijk en stabiel inkomen voor de boer en een duurzaam, gezond en verantwoord product voor de burger.

Wij kiezen daarbij voor een agro-ecologische productiewijze. Dat wil zeggen dat we in samenhang met de natuurlijke en sociale omgeving zorgen voor de productie van vers, lokaal, seizoensgebonden, gezond en gevarieerd voedsel toegankelijk voor iedereen. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen en zien biodiversiteit en de daarmee samenhangende bodemvruchtbaarheid als voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering. CSA boeren en CSA leden gaan een partnerschap aan, waarbij de consumentleden zich voor een langere tijd verbinden aan het afnemen van de producten van één of meerdere boeren of producenten. Verantwoordelijkheden, risico’s en opbrengsten van het boerenbedrijf worden gedeeld. In Nederland wordt deze vorm van landbouw ook wel gemeenschapslandbouw of pergolalandbouw genoemd. Als lid van zo’n CSA weet je precies waar je eten vandaan komt.

We voelen ons onderdeel van de wereldwijde CSA beweging en onderschrijven de Europese CSA Verklaring die is opgesteld met onze Europese collega’s onder de vlag van onze internationale koepel Urgenci. Samen, boer én burger, werken we zo aan een vorm van landbouw die broeikasgassen opslaat in plaats van uitstoot, de kringloop zo veel mogelijk sluit, stikstof vasthoudt en bijdraagt aan de leefbaarheid van het platteland.

Via dit project wil het CSA Netwerk een PGS methodiek uitwerken voor haar ledenorganisaties. Voor de Buurtmarkten (Voedselcoöperaties) zal de PGS informatie gedeeld worden op het coöperatieve handelsplatform Local Food Works zodat bestellers van lokale producten de informatie kunnen inzien en zo een geïnformeerde keuze kunnen maken. En ook voor de CSA tuinderijen waarbij we werken aan een vorm van ‘intercollegiale toetsing’ met betrokkenheid van de oogstgenoten van de CSA’s. Daarmee willen we de boer-burger verbinding die zo hard nodig is in de landbouw concreet maken. Graag delen we de informatie die we vergaren en de ervaringen die we opdoen in dit proces met anderen, zodat ook andere organisaties hun eigen PGS kunnen ontwikkelen. Andere Nederlandse PGS initiatieven nodigen we van harte uit hun PGS versie met ons te delen, zodat we ook die informatie op deze website kunnen delen.