PGS voorbeelden wereldwijd

GASAP

Inhoud

Samenvatting

Het GASAP-netwerk verenigt ongeveer 75 Community Supported Agriculture (CSA) -initiatieven  in de regio Brussel, waarbij waarbij groepen burgers zich ertoe verbinden vooraf hun deel van de oogst te betalen. In ruil daarvoor committeren de producenten zich om wekelijks of tweewekelijks hun producten aan de groep te leveren op een vooraf bepaalde locatie. De afgelopen jaren zijn ook een aantal kleinschalige verwerkers (zoals bijvoorbeeld bakkerijen) in het systeem opgenomen. De rol van het GASAP-netwerk is om de producenten te ondersteunen  bij de interacties met de consumenten, te helpen bij het opzetten  van nieuwe groepen en belangenbehartiging in verschillende politieke arena’s. De langetermijndoelstelling van het netwerk is het vergroten van de solidariteit tussen consumenten en boeren.

Consumenten spelen een belangrijke rol in de GASAP PGS en zijn net als de producenten onderwerp van evaluaties en reviews.

In beeld

Bijlages