PGS komt naar Nederland

PGS voor de Buurtmarkten

Vanuit het CSA Netwerk is in 2022 een project gestart om een PGS te ontwikkelen ter ondersteuning van haar Buurtmarkten. In deze Buurtmarkten kopen burgers gezamenlijk producten bij lokale producenten, aangevuld met producten van de biologische groothandel. Een PGS faciliteert de dialoog over en toetsing van de duurzaamheid van de productiewijze van de lokale producenten. Het CSA Netwerk laat zich bij het ontwikkelen van het PGS inspireren door succesvolle internationale voorbeelden en een eerste pilot bij één van haar Buurtmarkten in de Achterhoek (Lichtenvoorde).

Heb je zelf een vorm van een PGS ontwikkeld voor jouw organisatie? Laat het ons weten! We nemen jullie variant graag mee bij onze voorbeelden.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Een van de kernwaarden van een PGS is transparantie. Daarom nemen we je mee in ons proces.

2021-2022

Inspiratie opdoen in binnen- en buitenland

In samenwerking met onze partners Both Ends en IFOAM hebben we een top 8 van de meest ontwikkelde PGS systemen wereldwijd samengesteld: Uit België, Frankrijk, Italië, Zuid-Korea, China en de Verenigde Staten. En ook de PGS werkwijze van onze Nederlandse Demeter organisatie is ons tot voorbeeld.
2021-2022
2022

Boer-burger gesprekken bij buurtmarkt in Lichtervoorde

Onder begeleiding van twee promovendi van het Copernicus Instituut, Laura van Oers en Jacob Smessaert, hebben we onderzocht wat de leden van en leveranciers aan de Buurtmarkt Goed Volk (ook wel Voedselcoöperatie genoemd) nodig hebben om een voor hen zinvolle boer-burger dialoog te voeren over de duurzaamheid van de lokale producten die in de Buurtmarkt worden aangeboden.
2022
2022

Feedback ophalen bij Experts

De uitkomsten van het internationale onderzoek en de pilot in Lichtervoorde worden in twee informatiebijeenkomsten voorgelegd aan en besproken met een collectief van regionale en nationale experts in de duurzame voedselketens.
2022
juli 2022

Aanbevelingen promovendi Copernicus Instituut

Op basis van de ervaringen uit de vijf bijeenkomsten die in 2022 zijn georganiseerd met Buurtmarkt Goed Volk doen de promovendi aanbevelingen over de door hen gesignaleerde behoeften van boeren en burgers in een PGS-dialoog.
juli 2022
2023

Eigen PGS-systematiek voor Buurtmarkten

Op basis van de ervaring met Buurtmarkt Goed Volk, adviezen van de experts en de aanbevelingen van het Copernicus Instituut ontwikkelt het CSA-Netwerk een eerste versie van een PGS systematiek voor haar Buurtmarkten. Op deze website zal de verzamelde informatie ter beschikking worden gesteld aan andere voedselinitiatieven die ook een vruchtbare boer-burger dialoog willen ontwikkelen.
2023

Voedselmakers- en -eters aan het woord:

“De Vijfsprong is altijd op zoek naar manieren om nog meer in contact te komen met haar klanten en in gesprek te blijven over duurzaamheid.”

– Gemengd BD boerderij De Vijfsprong in Vorden –

“Certificering is op onze schaal niet noodzakelijk, wel voeren we graag het gesprek over kwaliteit en duurzaamheid.”

– N30, een kleinschalige moestuin met voedselbos in Harreveld –

“Er wordt veel gepraat óver boer-burger dialogen, maar hier zijn we het echt gaan doen.”

– Ben Freriks, deelnemer FieldLab vanuit Buurtmarkt Goed Volk –

“Niemand heeft de waarheid in pacht”

– John – EKO Boederij Arink, gemengd BD bedrijf in Lievelde –