PGS voorbeelden wereldwijd

Demeter Collegiale Toetsing

Inhoud

Samenvatting

De 158 bij Demeter aangesloten boeren in Nederland werkten al met het Demeter keurmerk voor biodynamische landbouw (third party certificering), maar vroegen ook om beroepsmatige ondersteuning, coaching en intervisie. Third party certificering is vrij statisch, gebaseerd op steekproeven, controle-achtig, met als uitkomst of je voldoet of niet. De BD producenten wilden gezamenlijk op zoek naar hoe ze zichzelf verder zouden kunnen ontwikkelen met hulp van anderen. Hiervoor werd Collegiale Toetsing opgezet. Deze coaching helpt de boeren zich verder te ontwikkelen in biodynamische praktijken op thema’s als bodemontwikkeling, bemesting en biodiversiteit maar ook sociale aspecten, persoonlijke ontwikkeling en sociale verbinding.  Consumenten hebben geen rol in de Collegiale Toetsing.

In beeld

Bijlages