PGS komt naar Nederland

Field Lab Buurtmarkt Goed Volk Lichtenvoorde

Onder begeleiding van twee promovendi van het Copernicus Instituut, Laura van Oers en Jacob Smessaert, hebben we onderzocht wat de leden van en leveranciers aan de Buurtmarkt (ook wel Voedselcoöperatie genoemd) nodig hebben om een voor hen zinvolle boer-burger dialoog te voeren over de duurzaamheid van de lokale producten die in de Buurtmarkt worden aangeboden. Op basis van de ervaringen uit de vijf bijeenkomsten die afgelopen maanden zijn georganiseerd zullen de promovendi aanbevelingen doen over de door hen gesignaleerde behoeften van boeren en burgers in dit proces.

Transparant over het proces

Een van de kernwaarden van een PGS systeem is transparantie. Daarom nemen we je mee in het leerprocess van onze eerste pilot. We laten je zien…

Deelnemers stellen zich voor xx

naam voedselmaker / organisatie

korte omschrijving, rechts foto / video. link / doorklikken naar profielpagina (van voedselmaker).