België

Voedselteams Vlaanderen

Samenvatting Het netwerk Voedselteams Vlaanderen ontstond uit een samenwerking van voedselproducenten en consumenten. Het netwerk heeft als doel het creëren van een sterke verbondenheid tussen

GASAP

Samenvatting Het GASAP-netwerk verenigt ongeveer 75 Community Supported Agriculture (CSA) -initiatieven  in de regio Brussel, waarbij waarbij groepen burgers zich ertoe verbinden vooraf hun deel